Cottesloe 17 v Nedlands 56
Associates 23 v Palmyra 14
Kalamunda 30 v Wanneroo 24
UWA 32 v Wests Subiaco 15
Perth Bayswater 13 v Rockingham 12


Community Rugby Results - Week 1