Nedlands 27 v Kalamunda 14
Wanneroo 44 v Perth Bayswater 32
Rockingham 6 v Palmyra 59
Cottesloe 28 v Associates 31
UWA 59 v West's Subiaco 22

All the other grades results round 4 results